Produkcja

Rzeźnia Braci Szypcio prowadzi ubój trzody chlewnej. Klasyfikacji półtusz wieprzowych za pomocą choirometru dokonują rzeczoznawcy wpisani do rejestru Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku.