Dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu "Poprawę warunków transportu zarówno surowców od dostawców jak i produktów od odbiorców"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Wartość inwestycji: 1 974 500,13 zł‚

Udział środków UE: 434 328,30 zł‚ (22,00%)

Wkład beneficjenta: 1 395 395,75 (70,67%)